8. koncert sezóny: Ladislav Kupkovič, Daniel Ottensamer a Rossen Gergov

Májový koncert vzdá hold slovenskému skladateľovi Ladislavovi Kupkovičovi, ale aj čírym tónom klarinetu v podaní sólo-klarinetistu viedenských filharmonikov, Daniela Ottensamera.

8. koncert sezóny: Ladislav Kupkovič, Daniel Ottensamer a Rossen Gergov

Program:

Ladislav Kupkovič: Symfónia B dur

Ferruccio Busoni: Concertino pre klarinet a orchester

Gioacchino Rossini: Tema con variazioni pre klarinet a orchester

prestávka

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 4 A dur „Talianska“


Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Daniel Ottensamer (AT) – klarinet
Rossen Gergov (BG) – dirigent