Konkurz do SOSR

Konkurz na 1. husle a violu

Konkurz do SOSR

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:

hráč skupiny 1. huslí
hráč skupiny viol


Konkurz sa uskutoční 13. 6. 2016 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.
Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené stredoškolské štúdium alebo prebiehajúce či ukončené vysokoškolské štúdium v predmetnom odbore.


Konkurzný materiál pre husle na stiahnutie

Konkurzný materiál pre violu na stiahnutie