Konkurz do SOSR

Konkurz na lesný roh, 3. trombón a tubu

Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlasuje konkurz do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície:  

    hráč na lesný roh
    hráč na 3. trombón
    hráč na tubu

Konkurz sa uskutoční 11. 4. 2016 o 10.00 hod. v budove RTVS, Mýtna 1, Bratislava.
Prihlášku s krátkym životopisom je potrebné zaslať e-mailom na adresu: sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Podmienkou prijatia na konkurz je ukončené stredoškolské štúdium alebo prebiehajúce či ukončené vysokoškolské štúdium v predmetnom odbore.