Kontakt

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Mýtna 1

817 55 Bratislava

Slovenská republika

Vedúca Odboru hudby a špecializovaných programov:

Mgr. Zuzana Adamkovičová, zuzana.adamkovicova@rtvs.sk

Dirigent:

Mgr. art. Adrian Kokoš

Dramaturg:

Mgr. Andrej Šuba, PhD., andrej.suba@rtvs.sk

Manažér orchestra:

Mgr. Jana Popluhárová, +421 908 441 705, jana.popluharova@rtvs.sk

Veronika Štubňová, +421 919 248 514, veronika.stubnova@rtvs.sk

Orchestrálna kancelária:

Mgr. Irena Lányiová, +421 910 613 005, irena.lanyiova@rtvs.sk

Notový archív:

Zuzana Gašparová

 
 
Design, © 2015 RTVS, Powered by Cyclone3 XUL CMS