2. abonentný koncert SOSR sezóny 2019/2020

25.
okt/19
19:00h

25.10.2019 o 19:00 h, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Ondrej Olos, dirigent
Jordana Palovičová, klavír

Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra, op. 62
Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 20
Jean Sibelius: Symfónia č. 7 C dur, op. 105

Druhý koncert 91. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zaháji hudba nemeckého skladateľa, predstaviteľa vrcholného klasicizmu, Ludwiga van Beethovena. Zaznie jeho slávna orchestrálna Predohra opus 62 Coriolan z roku 1807, skomponovaná ku hre viedenského dramatika Heinricha Josepha von Collina. Nasledovať bude brilantné Concertino pre klavír a orchester opus 20 z roku 1942, od jedného zo zakladateľov slovenskej hudobnej moderny Jána Cikkera. Sólový part, plný náročných rytmických pasáží i tém inšpirovaných slovenským folklórom, prednesie naša popredná klaviristka Jordana Palovičová. Večer vyvrcholí prevedením siedmej symfónie C Dur z roku 1924, od najvýznamnejšieho fínskeho národného skladateľa Jeana Sibeliusa, považovaného za jedného z posledných hudobných romantikov. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave bude dirigovať Ondrej Olos.