Suchoň: Spevy a spievanky

07.
dec/18
18:00h

Spevy a spievanky

7. 12. 2018 o 18.00 hod.

Pocta k 110. výročiu narodenia Eugena Suchoňa (1908 – 1993)

Koncert z úprav a diel inšpirovaných slovenskou ľudovou piesňou

Spevácky zbor Technik
dirigentka Petra Torkošová
Spevácky zbor Lúčnica
dirigentka Elena Matušová
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda
zbormajster Marián Šipoš
Spevácky zbor Slovenských učiteľov
dirigent Štefan Sedlický
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent Adrian Kokoš

Mária Porubčinová, soprán

Eva Šušková, soprán

Robert Smiščík, tenor

Pavol Remenár, barytón


Vstupenky na koncert je možné zakúpiť na stránke www.koncertyrtvs.sk.


Informácie o ďalších koncertoch či podujatiach organizovaných RTVS alebo v koprodukcii nájdete na www.koncertyrtvs.sk.